FAQ

1. W jakim okresie będzie stosowana cena maksymalna
w rozliczeniach za energię ?

Stawka ceny maksymalnej będzie stosowna w rozliczeniach do dnia 31.12.2023 r.

2. Na jaki adres mam wysłać oświadczenie?

Oświadczenie należy przesłać na adres:

Ekovoltis sp. z o.o.
al. Solidarności 36;
25-323 Kielce

lub elektronicznie na adres: bok@e2v.pl

3. W jaki sposób mogę podpisać oświadczenie?

Oświadczenie należy podpisać za pomocą jednego z poniższych sposobów:
- kwalifikowany podpis elektroniczny
- podpis przez ePUAP (profil zaufany)
- certyfikowany podpis osobisty z e-dowodu
- własnoręczny podpis, jeżeli przesyłasz oświadczenie na nasz adres korespondencyjny

Ważne !
Zgodnie z zapisami Ustawy nie możemy zaakceptować skanu oświadczenia, które podpiszesz własnoręcznie.

4. Czy po podpisaniu umowę otrzymam oświadczenie od Was na maila?

Nie wysyłamy oświadczenia na maila. Oświadczenie możesz pobrać z naszej strony https://e2v.pl/ lub skontaktuj się z naszym działem Biura Obsługi Klienta.

5. Czy podpisując umowę z przedstawicielem mogę od razu przekazać wypełnione oświadczenie?

Tak, możesz przekazać oświadczenie przedstawicielowi, który przekaże pracownikom w celu weryfikacji.

6. Czy cena maksymalna uwzględnia stawkę VAT?

Nie, zgodnie z ustawą cena maksymalna wynosi 785 zł/MWh energii elektrycznej i nie uwzględnia ona podatku od towarów i usług ani akcyzy.

7. Czy otrzymam informację, jeżeli okaże się że przesłane oświadczenie zawiera błędy?

Tak. W przypadku, jeżeli Twoje oświadczenie będzie zawierało błędy lub będzie niekompletne nasi pracownicy Biura Obsługi Klienta skontaktują się z Tobą. Dlatego wypełniając oświadczenie podaj dane kontaktowe mail lub telefon, co ułatwi nam kontakt z Tobą.

8. Gdzie odnajdę nr Punktu Poboru Energii?

Nr Punktu Poboru Energii znajdziesz w załączniku do naszej umowy tj. Warunki Handlowe. Znajduje się on także na wystawionej fakturze za energię elektryczną.
Ważne!
Nr Punktu Poboru Energii nie zmienia się pomimo podjętej decyzji dotyczącej zmiany Sprzedawcy energii.

9. W jakich jednostkach ma wskazać dane odnośnie zużycia energii?

W oświadczeniu wielkości zużycia energii elektrycznej możesz wskazać w kWh lub MWh.

10. Czy mogę liczyć na pomoc przy wypełnianiu oświadczenia?

W przypadku pojawienia się pytań skontaktuj się ze swoim opiekunem biznesowym lub naszym Biurem Obsługi Klienta.
Na naszej stronie udostępniamy instrukcję wypełniania oświadczenia https://e2v.pl/
Ważne!
Dane, które wskazujesz w oświadczeniu są to informacje odnośnie Twojego biznesu nie mamy możliwości weryfikacji niektórych danych a wskazując je bierzesz na siebie odpowiedzialność.

11. Kto ma podpisać oświadczenie?

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby, które są upoważnione do reprezentowania odbiorcy uprawnionego tj.:
- osoby wskazane w dokumentach rejestrowych: KRS, CEIDG
- jeżeli nie ma osoby wskazanej w dokumentach rejestrowych, podpis może zostać złożony przez reprezentanta, który posiada stosowne upoważnienie do reprezentowania odbiorcy uprawnionego

12. Cena maksymalna stosowna jest w rozliczeniach do dnia 31.12.2023 r., czy zawierając z Wami umowę
w 2023 r. np. w miesiącu lutym muszę złożyć oświadczenie aby skorzystać z ceny maksymalnej?

Tak, abyśmy mogli zastosować w rozliczeniach za energię w 2023 r. cenę maksymalną musimy od Ciebie otrzymać prawidłowo wypełnione oświadczenie.

13. Gdzie znajdę definicje odbiorcy uprawnionego?

Zapisy odnośnie definicji odbiorcy uprawnionego, który może skorzystać z ceny maksymalnej wynikającej z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zapisane są w art. 2 pkt 2.lit. a)-e)

14. Mam podpisaną z Wami umowę, natomiast nie przesłałem oświadczenia do dnia 30.11.2022 r. Czy mogę teraz to zrobić?

Tak, oświadczenie możesz przesłać do Nas. Pamiętaj jednak, że po otrzymaniu skutecznego oświadczenia przez Nas, ceną maksymalną zastosujemy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymamy oświadczenie.