Zmień energię na zieloną!

Równanie jest proste

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy nowoczesną spółką obrotu zieloną energią.

Jako Ekovoltis, właściciel marki e2V, należymy do grupy kapitałowej Michała Sołowowa, która obejmuje m.in. spółki Cersanit, Barlinek, Komfort, Synthos i OSGE .

Gwarantujemy bezpieczeństwo, stabilność finansową
oraz operacyjną naszych projektów.

Współpracujemy z ponad 300 Wytwórcami energii ze słońca, wiatru, wody oraz z biogazu.

Dbamy o najwyższy komfort współpracy i jakość obsługi.
Zielona energia to najlepsza inwestycja w przyszłość.

Co nas napędza?

Realizacja ważnej misji, społeczność, którą budujemy
wokół niej, ale przede wszystkim… całkowicie zielone źródła energii.

Jesteśmy dumni, że dostarczamy naszym Klientom zieloną energię pozbawioną śladu węglowego, która poprawia jakość życia i zapewnia bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom.

...

Potrzebujemy Cię
do tej zmiany

Stań się wzorem odpowiedzialnego Przedsiębiorcy!

Napędzaj swój biznes wyłącznie zieloną energią!

...

potrzebujemy Cię
do tej zmiany

Stań się wzorem odpowiedzialnego przedsiębiorcy!

Napędzaj swój biznes wyłącznie zieloną energią!

...

co nas wyróżnia?

Jesteśmy nowoczesna spółką obrotu zieloną energią

Należymy do grupy kapitałowej Michała Sołowowa, która obejmuje m.in. spółki Cersanit, Barlinek, Synthos, OSGE i Corab.

Gwarantujemy bezpieczeństwo, stabilność finansową oraz operacyjną naszych projektów.

Współpracujemy z ponad 200 Wytwórcami energii ze słońca, wiatru, wody oraz z biogazu.

Dbamy o najwyższy komfort współpracy i jakość obsługi. Wszystko po to, by ułatwić przedsiębiorcom podjęcie decyzji, na której skorzystają nie tylko oni, ale i planeta.

co nas napędza?

Realizacja ważnej misji, społeczność, którą budujemy
wokół niej, ale przede wszystkim… całkowicie zielone źródła energii!

Jesteśmy dumni, że dostarczamy naszym Klientom wyłącznie czystą energię,
która nie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego.

potrzebujemy Cię do tej zmiany

Stań się wzorem odpowiedzialnego przedsiębiorcy!
Napędzaj swój biznes wyłącznie zieloną energią!

Kalkulator redukcji emisji CO2

Każdy dzień korzystania z paliw kopalnych odciska na naszej planecie ślad, który trudno zatrzeć.
Twoja decyzja o wyborze zielonej energii to duża zmiana dla środowiska naturalnego.

Sprawdź, jak redukcja emisji dwutlenku węgla przekłada się na konkretne liczby.


Współpraca z Ekoen!

Umowa z Grupą Sunly!

e2V członkiem Polskiego Stowarzyszenia ESG!

Energetyczna rewolucja w Lubinie: Gmina stawia na zieloną energię z e2V

Konferencja Sustain Tomorrow Conference

Debata w podcastie Igora Janke #UkładOtwarty

Innowatory Wprost

Nagroda Orzeł Wprost Polskiego Biznesu

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Forum Innowatorów ESG

Z dumą ogłaszamy strategiczną współpracę między e2V a Ekoen, liderem w dziedzinie ultraszybkich hubów ładowania dla samochodów elektrycznych w Polsce. Współpraca ta stanowi ważny krok w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno dla Ekoen, jak i dla całego sektora elektromobilności w Polsce.

Będziemy dostarczać zieloną energię🔌do wszystkich obecnych i przyszłych punktów ładowania Ekoen, włączając w to istniejące huby w Warszawie, Zielonej Górze oraz Nadarzynie, a także planowane stacje w Gliwicach i Poznaniu.

Współpraca e2V z Ekoen stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, podkreślając rolę, jaką zielona energia odgrywa w transformacji sektora transportu.

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu długoterminowej umowy zakupu energii (PPA) z Grupą Sunly, niezależnym producentem energii (IPP), rozwijającym i prowadzącym projekty energii odnawialnej na obszarze Bałtyku i Polski. Przez najbliższe pięć lat, dzięki temu kontraktowi opartemu na modelu Pay as Produced, nasza firma będzie korzystać z energii produkowanej przez nowoczesne farmy fotowoltaiczne. To partnerstwo jest kluczowym krokiem w naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Mamy przyjemność poinformować, że e2V dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia ESG!

Polskie Stowarzyszenie ESG to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

Gmina Lubin, w odpowiedzi na rosnące potrzeby ekologiczne i społeczne, rozpoczęła strategiczną współpracę z firmą Ekovoltis, czołowym dostawcą odnawialnej energii elektrycznej. W ramach tej umowy, 106 GWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł zostanie dostarczone do infrastruktury komunalnej, w tym placówek służby zdrowia, żłobków, szkół, urzędów oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, co zapewni mieszkańcom dostęp do niezbędnych usług życia codziennego w sposób zrównoważony dla środowiska i nowoczesny.
Źródło zdjęcia

29 stycznia 2024 r., e2V miało zaszczyt być partnerem Sustain Tomorrow Conference, wydarzenia zorganizowanego przez WPROST i InnerValue. Konferencja ta skupiała się na dyskusji i wymianie doświadczeń związanych z implementacją standardów ESG w biznesie.
W panelu pt. „Zarządzanie czynnikami ESG. Jakie zmiany organizacyjne należy dokonać w celu wdrożenia standardu”, prowadzonym przez Paulinę Górską, wziął udział Rafał Staśkiewicz – Product Manager e2V oraz Marta Wrembel z ESG Impact Network, Justyna Wysocka-Golec z KPMG i Monika Kulik z Orange Polska. Udział e2V w konferencji podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój i wdrażanie praktyk ESG.

Rafał Staśkiewicz Product Manager e2V wraz z Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego wzięli udział w debacie w podcastie Igora Janke #UkładOtwarty, omawiając przyszłość rynku energii i transformację energetyczną. Poruszone zostały kwestie uwolnienia cen energii dla klientów B2B i B2C, wykorzystania środków z programów RePowerEu i KPO oraz potrzeby aktualizacji rządowych dokumentów strategicznych w kontekście pakietu Fit for 55. Dyskutowano również o rosnącej liczbie przypadków cen ujemnych energii elektrycznej. 
 

Ekovoltis, właściciel marki e2V, otrzymał nagrodę INNOWATORY WPROST w kategorii DOBRY GEN INNOWACJI za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań łączących Wytwórców i odbiorców zielonej energii, jednocześnie promując ekologię i społeczną odpowiedzialność.

e2V/ Ekovoltis otrzymało prestiżową nagrodę Orła Wprost Polskiego Biznesu za propagowanie zielonej energii i zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznej przyszłości kolejnym pokoleniom. Kapituła Wprost doceniła nasze innowacyjne podejście i misje powstrzymania wizji katastrofy klimatycznej.

Dzięki naszemu zaangażowaniu, determinacji i doskonałej strategii, Ekovoltis stało się inspiracją dla innych firm prezentując innowacyjność i dążenie do stworzenia zrównoważonej przyszłości.

Piotr Ostaszewski prezes e2V, uczestniczył w debacie Okrągłego Stołu podczas III edycji Kongresu ESG Polska Moc na PGE Narodowym  w Warszawie.  Kongres był platformą do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, jego wpływu na biznes i społeczeństwo.

Rafał Staśkiewicz reprezentował e2V podczas dwudniowego Forum Innowatorów ESG  organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG. Podczas Forum zaprezentowano wyniki II edycji Ogólnopolskiego Raportu ESG: „Szanse i ryzyka”. 

Wymiana wiedzy oraz doświadczeń pozwala na efektywniejsze przygotowanie się do nadchodzących zmian, a misją e2V jest tworzenie społeczności zrzeszonej wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego.