Przyszłość nie jest niewiadomąkalkulator redukcji emisji CO2

Każdy dzień korzystania z paliw kopalnych odciska na naszej planecie ślad, który trudno zatrzeć. Twoja decyzja o wyborze zielonej energii to duża zmiana dla środowiska naturalnego.

Sprawdź, jak redukcja emisji dwutlenku węgla przekłada się na konkretne liczby.


Jak „zamrozić” cenę energii?

Złóż oświadczenie, by zamrozić cenę energii!

Chcesz „zamrozić” ceny energii? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska masz do tego prawo. Pomożemy Ci z niego skorzystać.

1. Pobierz wzór oświadczenia i wypełnij wymaganymi danymi.

2. Wypełnione oświadczenie podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem przez ePUAP lub certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu.
Oświadczenie z tak złożonym podpisem wyślij na adres bok@e2v.pl
Pamiętaj - złożone podpisy na oświadczeniu powinny być zgodne z reprezentacją firmy.

3. Oświadczenie możesz też nam przesłać pocztą tradycyjną. Na uzupełnionym oświadczeniu złóż czytelny odręczny podpis, zgodnie z reprezentacją firmy. Podpisane tradycyjnie oświadczenie wyślij na adres Ekovoltis sp. z o.o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

Instrukcja wypełniania oświadczenia

W razie problemów, skontaktuj się z naszymi doradcami - z chęcią Ci pomożemy.

Najczęściej zadawane pytania

1. W jakim okresie będzie stosowana cena maksymalna
w rozliczeniach za energię ?

Stawka ceny maksymalnej będzie stosowna w rozliczeniach do dnia 31.12.2023 r.

2. Na jaki adres mam wysłać oświadczenie?

Oświadczenie należy przesłać na adres:

Ekovoltis sp. z o.o.
al. Solidarności 36;
25-323 Kielce

lub elektronicznie na adres: bok@e2v.pl

3. W jaki sposób mogę podpisać oświadczenie?

Oświadczenie należy podpisać za pomocą jednego z poniższych sposobów:
- kwalifikowany podpis elektroniczny
- podpis przez ePUAP (profil zaufany)
- certyfikowany podpis osobisty z e-dowodu
- własnoręczny podpis, jeżeli przesyłasz oświadczenie na nasz adres korespondencyjny

Ważne !
Zgodnie z zapisami Ustawy nie możemy zaakceptować skanu oświadczenia, które podpiszesz własnoręcznie.

4. Czy po podpisaniu umowę otrzymam oświadczenie od Was na maila?

Nie wysyłamy oświadczenia na maila. Oświadczenie możesz pobrać z naszej strony https://e2v.pl/ lub skontaktuj się z naszym działem Biura Obsługi Klienta.

5. Czy podpisując umowę z przedstawicielem mogę od razu przekazać wypełnione oświadczenie?

Tak, możesz przekazać oświadczenie przedstawicielowi, który przekaże pracownikom w celu weryfikacji.

6. Czy cena maksymalna uwzględnia stawkę VAT?

Nie, zgodnie z ustawą cena maksymalna wynosi 785 zł/MWh energii elektrycznej i nie uwzględnia ona podatku od towarów i usług ani akcyzy.

7. Czy otrzymam informację, jeżeli okaże się że przesłane oświadczenie zawiera błędy?

Tak. W przypadku, jeżeli Twoje oświadczenie będzie zawierało błędy lub będzie niekompletne nasi pracownicy Biura Obsługi Klienta skontaktują się z Tobą. Dlatego wypełniając oświadczenie podaj dane kontaktowe mail lub telefon, co ułatwi nam kontakt z Tobą.

8. Gdzie odnajdę nr Punktu Poboru Energii?

Nr Punktu Poboru Energii znajdziesz w załączniku do naszej umowy tj. Warunki Handlowe. Znajduje się on także na wystawionej fakturze za energię elektryczną.
Ważne!
Nr Punktu Poboru Energii nie zmienia się pomimo podjętej decyzji dotyczącej zmiany Sprzedawcy energii.

9. W jakich jednostkach ma wskazać dane odnośnie zużycia energii?

W oświadczeniu wielkości zużycia energii elektrycznej możesz wskazać w kWh lub MWh.

10. Czy mogę liczyć na pomoc przy wypełnianiu oświadczenia?

W przypadku pojawienia się pytań skontaktuj się ze swoim opiekunem biznesowym lub naszym Biurem Obsługi Klienta.
Na naszej stronie udostępniamy instrukcję wypełniania oświadczenia https://e2v.pl/
Ważne!
Dane, które wskazujesz w oświadczeniu są to informacje odnośnie Twojego biznesu nie mamy możliwości weryfikacji niektórych danych a wskazując je bierzesz na siebie odpowiedzialność.

11. Kto ma podpisać oświadczenie?

Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby, które są upoważnione do reprezentowania odbiorcy uprawnionego tj.:
- osoby wskazane w dokumentach rejestrowych: KRS, CEIDG
- jeżeli nie ma osoby wskazanej w dokumentach rejestrowych, podpis może zostać złożony przez reprezentanta, który posiada stosowne upoważnienie do reprezentowania odbiorcy uprawnionego

12. Cena maksymalna stosowna jest w rozliczeniach do dnia 31.12.2023 r., czy zawierając z Wami umowę
w 2023 r. np. w miesiącu lutym muszę złożyć oświadczenie aby skorzystać z ceny maksymalnej?

Tak, abyśmy mogli zastosować w rozliczeniach za energię w 2023 r. cenę maksymalną musimy od Ciebie otrzymać prawidłowo wypełnione oświadczenie.

13. Gdzie znajdę definicje odbiorcy uprawnionego?

Zapisy odnośnie definicji odbiorcy uprawnionego, który może skorzystać z ceny maksymalnej wynikającej z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zapisane są w art. 2 pkt 2.lit. a)-e)

14. Mam podpisaną z Wami umowę, natomiast nie przesłałem oświadczenia do dnia 30.11.2022 r. Czy mogę teraz to zrobić?

Tak, oświadczenie możesz przesłać do Nas. Pamiętaj jednak, że po otrzymaniu skutecznego oświadczenia przez Nas, ceną maksymalną zastosujemy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymamy oświadczenie.

we are energy

Mamy jeden cel – umożliwić dostęp do zielonej energii w prosty sposób. Wspólnie uczynimy naszą planetę czystym i bezpiecznym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń.

Energia, która napędza świat, pochodzi z troski o planetę i naszą wspólną przyszłość. To od nas zależy, w jakim świecie żyjemy. Teraz jest moment, by podjąć decyzję, która pomoże ochronić naszą planetę. Człowiek z natury nie działa sam, wielkich zmian nie wykonuje się w pojedynkę. Razem dbajmy o Ziemię i chrońmy nasze jedyne miejsce do życia, wybierając zieloną energię.

co nas napędza

Realizacja ważnej misji, społeczność, którą budujemy wokół niej, ale przede wszystkim… całkowicie zielone źródła energii!

Jesteśmy dumni, że dostarczamy naszym Klientom wyłącznie czystą energię, która nie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego.

nie będzie lepszego momentu
by podjąć tę decyzję.

Nie można cofnąć czasu a każdy kolejny dzień emisji dwutlenku węgla tylko pogłębia problem. Z przyjemnością zostaniemy Twoim przewodnikiem po ścieżce zrównoważonego rozwoju. Już dziś zrób z nami pierwszy krok w jej kierunku!

Dzięki naszym wysiłkom i całej społeczności Wytwórców i Odbiorców czystej energii, rośnie świadomość społeczna odnośnie wyzwań, z jakimi się mierzymy. Przyłącz się do nas i dotrzyj do nowej grupy Klientów, dla których istotne jest to, co robisz dla środowiska. Wierzymy, że w ślad za Tobą pójdą inni i razem damy przykład zielonej odpowiedzialności.

Potrzebujemy Cię
do tej zmiany!

W obliczu kryzysu klimatycznego połączył nas wspólny cel. Każdy z nas zostawia na naszej planecie ślad, który trudno usunąć. Możliwe jest to wyłącznie dzięki wspólnej pracy, która uchroni środowisko naturalne przed dalszą degradacją.

Twój wkład zostanie zauważony także w środowisku biznesowym, zadbaj o zieloną odpowiedzialność swojej firmy i pokaż, że zależy Ci na naszym wspólnym dobru.

Przyszedł czas
na zmianę!

Nie odkładaj tego na później.
Niech Twój biznes napędzi
w pełni zielona energia.

Pokaż, że dbasz o środowisko
i daj przykład innym.

Zielona odpowiedzialność biznesu jest dla Ciebie ważna? Dołącz
do grona przedsiębiorców, dla których także jest to priorytetem.

Czy mamy się z tobą skontaktować?

Wypełnij formularz, a doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.