Obowiązek
informacyjny

···

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna
przetwarzania danych

 

Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę (w tym utrzymanie konta użytkownika eBOK)

 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)

 

Obsługa procesu składanych skarg i reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

 

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

 

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)

 

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)

 

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

 

···

Cele i podstawy przetwarzania

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie spółka matka MS Galleon GmbH, spółka FTF Services sp. z o.o., obsługująca Administratora w zakresie prawnym, księgowym oraz kadrowym, podmioty świadczące usługi konsultacyjne, audytowe, doradcze, windykacyjne oraz wspierające nas w zakresie systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przez który będziemy
przetwarzać Twoje dane

Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: a) okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji c) do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym; d) do momentu zakończenia korespondencji – w przypadku udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, e) do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, f) po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa Ci przysługujące

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Informacje o obowiązku/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

···