Obowiązek informacyjny

Informacje o Administratorze danych osobowych, inspektorze oraz kontakt

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest EKOVOLTIS sp. z o.o. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w EKOVOLTIS sp. z o. o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@e2v.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
 

Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę (w tym utrzymanie konta użytkownika eBOK)

 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)
 

Obsługa procesu składanych skarg i reklamacji

 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
 

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności

 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
 

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)

 

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)
 

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

 

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie spółka matka MS Galleon GmbH, spółka FTF Services sp. z o.o., obsługująca Administratora w zakresie prawnym, księgowym oraz kadrowym, podmioty świadczące usługi konsultacyjne, audytowe, doradcze, windykacyjne oraz wspierające nas w zakresie systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przez który będziemy przetwarzać Twoje dane

Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
c) do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
d) do momentu zakończenia korespondencji – w przypadku udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
e) do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
f) po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Prawa Ci przysługujące

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Informacje o obowiązku/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.